Združenje bank Slovenije

Selitev

Spremembo naslova čimprej prijavite na upravni enoti, potem pa se z veljavnim osebnim dokumentom osebno oglasite v svoji poslovalnici. Banke v svojih podporah poznajo več tipov naslovov (stalni, začasni, naslov za izpiske). Najbolje bo, da spremembo naslova urejate osebno, lahko pa tudi z lastnoročno podpisanim dopisom in kopijo osebnega dokumenta. Banke imajo po zakonu pravico hraniti kopijo vaše osebne izkaznice ali potnega lista.
DOGODKI