Združenje bank Slovenije

Opozorila povezana z nezgodami

Banke lahko ob odobritvi plačilnih kartic imetnika kartice nezgodno ali življenjsko zavarujejo, pri čemer je upravičenec zavarovanja imetnik kartice. Zavarovanje je navadno le za smrt in določen odstotek invalidnosti oz. odvisno od vrste produkta in bonitete stranke.

 

Banke strankam omogočajo tudi dodatno zavarovanje, ki imetniku plačilne kartice krije škodo ob kraji (stroški nove kartice, stroški nove denarnice, torbice, zamenjave ključev ipd.).

 

Pri najemu kredita banke omogočajo ali celo zahtevajo vrsto zavarovanj, zlasti:

* življenjsko zavarovanje kreditojemalca ter

* zavarovanje nepremičnin in premičnin, ki jih financirajo.


DOGODKI