Združenje bank Slovenije

Western Union, Moneygram

Pri uporabi teh dveh plačilnih instrumentov, kjer gre za hiter prenos denarja brez bančnih računov, vas opozarjamo na veliko možnost zlorabe. Pomembno je, da denar nakazujete le in samo osebam, ki jih zares oz. osebno poznate, ker se sicer sled za denarjem lahko izgubi. Podatki na izpolnjenem obrazcu za nakazilo so zaupne narave in se ne smejo sporočati nepooblaščenim osebam.