Združenje bank Slovenije

Reklamacije in pritožbe

Priporočamo vam, da reklamacije in pritožbe vedno posredujete osebno in/ali pisno (običajna pošta, elektronska pošta) zaradi naknadnega dokazovanja. Možen je tudi klic v klicni center, kjer se pogovori navadno snemajo.

Banke so v skladu z veljavno zakonodajo pri Združenju bank Slovenije ustanovile tudi neodvisen organ, poravnalni svet, ki skrbi za zunajsodno poravnavo. V njem poleg bančnih strokovnjakov sodelujejo tudi predstavniki potrošniških organizacij. Postopki pred poravnalnim svetom so brezplačni, vsaka stran pa nosi svoje stroške postopka. Postopek je hiter, saj je reklamacija razrešena najpozneje v dveh mesecih.

Banke imajo v pogodbah oz. splošnih pogojih poslovanja navadno opredeljen tudi rok za odgovor na reklamacijo oz. pritožbo.

V praksi se je pokazalo, da večje število reklamacij izhaja iz uporabe sodobnih tržnih poti (npr. bankomati, spletna trgovina, elektronska banka), kjer ni osebnega stika z bančnim delavcem. Te storitve so običajno cenovno ugodnejše, vendar pa je potrebna večja previdnost pri vnosu podatkov in izvedbi storitve, kar zahteva večjo odgovornost na strani stranke.