Združenje bank Slovenije

Dogovor z banko o začasnem prenehanju plačevanja obveznosti (brezposelnost)

Če ste izgubili zaposlitev, najprej preverite, ali ste ob najemu kredita sklenili kakšno zavarovanje za primer brezposelnosti, v okviru katerega bi del vaših obveznosti lahko prevzela zavarovalnica.

Banke kreditojemalcem, ki so ostali brez dohodkov, v individualni obravnavi lahko odobrijo odlog plačila obveznosti za določeno dobo. V tem času običajno kreditojemalec plačuje vsaj obresti ali pa znižano anuiteto (obrok).

Z banko se je možno dogovoriti tudi za daljšo dobo odplačevanja kredita, kar sicer lahko pomeni nekaj višje obresti, hkrati pa manjše mesečne obveznosti. Za vse spremembe kreditnih pogojev pa banke običajno zaračunajo neko nadomestilo.DOGODKI