Združenje bank Slovenije

Uveljavitev bonitet s časovnim zamikom

Banke pri svojih strankah preverjajo boniteto skozi daljše obdobje. Navadno ob različnih odobritvah zahtevajo podatke za vsaj tri redne prilive iz plače. Razlika je tudi, ali ste zaposleni za določen ali za nedoločen čas. Vašo boniteto banke ugotavljajo tudi s pomočjo informacije o vaši zadolženosti, ki jih pridobijo iz sistema SISBON.
DOGODKI