Združenje bank Slovenije

Samozaposlitev

Banke zasebnikom (samostojni podjetniki, kmetje, zdravniki, odvetniki, samostojni kulturni delavci ipd.) navadno ponujajo posebne pakete storitev. Največ ugodnosti lahko uveljavite neposredno ob odprtju računa (brezplačno vodenje, brezplačna elektronska banka itd.).