Združenje bank Slovenije

Regulativa

Pregled zakonov, predpisov, priporočil in drugih »aktov«, ki so pomembni pri poslovanju med banko/hranilnico in njenim komitentom fizično osebo.

ZAKONI
Besedila zakonov ter njihove spremembe in čistopise najdete na straneh Državnega zbora RS:
 -Sprejeti zakoni
 -Prečiščena besedila zakonov
Obligacijski zakonik
Zakon o bančništvu
Zakon o davčnem postopku
Zakon o dohodnini
Zakon o izvršbi in zavarovanju
Zakon o plačilnih storitvah in sistemih
Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice …
Zakon o potrošniških kreditih
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Zakon o sistemu jamstva za vloge
Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb
Zakon o varstvu potrošnikov
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
Zakon o zemljiški knjigi
Zakon v varstvu osebnih podatkov
DOGOVORI, PRIPOROČILA.
Veljavne medbančne dogovore in priporočila pa najdete na spletni strani Združenja bank Slovenije.