Združenje bank Slovenije

Podatki na spletnih straneh www.vseobanki.si so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, zato Združenje bank Slovenije ne jamči za pravilnost podatkov in ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini.

Niti Združenje, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za posledice, ki bi izhajale iz neustrezne uporabe in ravnanja z vsebinami spletne strani in ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Združenje bo kot lastnik spletnih strani s potrebno skrbnostjo skušalo zagotavljati pravilnost podatkov, hkrati si pridržuje pravico, da spreminja vsebino spletnih strani in/ali preneha z njihovim dopolnjevanjem, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnega obvestila, in ne prevzema nobene odgovornosti za tovrstne spremembe ali za obnovo spletnih strani.

Združenje bank Slovenije tudi ne odgovarja za vsebino, pravilnost in točnost podatkov drugih strani, na katere sicer vodijo povezave s teh spletnih strani Združenja.

Spletne strani Združenja so njegova intelektualna lastnina. Javno objavljanje, reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje le-tega je brez pisnega soglasja Združenja prepovedano. Združenje si pridržuje pravico do zavrnitve vloge brez obrazložitve. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnih straneh Združenja.