Združenje bank Slovenije

Vsebine spletne strani so pripravile banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije ter člani Delovne skupine za finančno izobraževanje, ki deluje v okviru Odbora za poslovanje s prebivalstvom pri Združenju bank Slovenije.

Člani Delovne skupine za finančno izobraževanje:

·         ga. Mira Babič, Abanka d.d.

·         g. Tadej Kostevc, BKS bank AG, Bančna podružnica

·         g. Peter Kavčič, Gorenjska banka d.d.

·         g. Tomaž Krajnčič, Addiko bank d.d.

·         ga. Karidia Toure Zagrajšek, Nova Kreditna banka Maribor d.d.

·         ga. Mojca Strojan, Nova Ljubljanska banka d.d.

·         ga. Mateja Čotar, UniCredit banka Slovenija d.d.

·         ga. Mateja Lah Novosel, Združenje bank Slovenije