Združenje bank Slovenije

Poroka

Čestitke ob vaši poroki! Če bo posledica poroke sprememba priimka ali naslova, vam svetujemo, da vse spremembe čim prej sporočite upravni enoti, potem pa se z veljavnim osebnim dokumentom osebno oglasite v svoji poslovalnici. Banke imajo po zakonu pravico hraniti kopijo vaše osebne izkaznice ali potnega lista.

 

Razmislite, ali bi bilo smiselno vašega partnerja pooblastiti za uporabo vašega računa, in povprašajte v banki o ugodnostih, ki jih ponuja (npr. družinski kredit).

 

Ob podpisu pogodbe o ustanovitvi in vodenju transakcijskega računa si v splošnih pogojih poslovanja s transakcijskim računom preberite tudi o obveznostih imetnika glede obveščanja o spremembah. Imetnik transakcijskega računa je dolžan banko v določenem roku obvestiti o spremembi svojih osebnih podatkov in drugih spremembah podatkov, ki so vedno navedeni v vlogi za odprtje računa in so potrebni za njegovo vodenje.

 

Banke namreč ne odgovarjajo za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja obveznosti glede sporočanja sprememb.

POVEZANI POJMI
POVEZANA OPOZORILA
POMEMBNO ZA NASLEDNJE SKUPINE