Združenje bank Slovenije

Nezgode

Banke ponujajo svojim komitentom tudi zavarovanje imetnika plačilne kartice za primer zlorabe ali kraje, nezgodna in druga zavarovanja.

Ob kakršnemkoli nezgodnem dogodku se nujno obrnite na bančnega svetovalca, ki vam bo povedal, kako ravnati.

 

Če imetnik osebnega računa doživi nezgodo, ki ima za posledico nezgodno smrt ali trajno invalidnost, je nujno preveriti vsa zavarovanja, sklenjena v okviru kreditnih pogodb ali kartičnega poslovanja (življenjsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje kreditojemalca, zavarovanje imetnika plačilne kartice). Na podlagi zavarovanja namreč upravičenci prejmejo ustrezno zavarovalnino.

 

Preden pa zavarovanje sklenete, skrbno preberite splošne pogoje posameznih zavarovalnih produktov, kjer so podrobno pojasnjeni pojmi nezgoda, zavarovana nevarnost, zavarovana oseba, trajanje jamstva, obseg zavarovalnega kritja in predvsem tudi dolžnosti zavarovancev.

 

Le tako boste lahko uveljavili vse koristi, ki jih ponujajo ta zavarovanja in ki vam ob podpisu zavarovalne pogodbe tudi pripadajo.


POVEZANI POJMI
POVEZANA OPOZORILA
POMEMBNO ZA NASLEDNJE SKUPINE