Združenje bank Slovenije

Nakup predmetov večje vrednosti (avto, plovilo…)

Če načrtujete večje izdatke in nimate zadosti lastnih sredstev, lahko pri banki najamete potrošniški kredit.

 

Potrošniški kredit je lahko namenski (natančno določen namen porabe sredstev) ali nenamenski (banka vam odobreni znesek nakaže na osebni račun in vi z njim v celoti prosto razpolagate). Banke ga odobrijo za različne namene in z različnimi ročnostmi.

 

Potrošniški kredit ima lahko fiksno ali variabilno – spremenljivo obrestno mero. Pri spremenljivi obrestni meri je običajno določena neka izhodiščna obrestna mera, na katero banka nima vpliva (npr. EURIBOR, to je medbančna obrestna mera, ki se izračunava dnevno glede na trenutne obrestne mere, po katerih si denar posojajo banke v evrskem območju – podatek je javen in vsakomur dostopen). Za odobritev kredita ponavadi banka zahteva tudi zavarovanje kredita (plačilo zavarovalne premije, poroštvo kreditno sposobnih porokov ali druge ustrezne oblike zavarovanja).

 

Pred izbiro banke in s tem pred podpisom pogodbe je pomembno, da vam banka predloži standardne predhodne informacije, ki prikazujejo vse stroške, povezane z odobritvijo kredita, in višino mesečnih obrokov odplačila. Na podlagi teh informacij boste lahko primerjali ponudbe različnih bank in ugotovili, koliko boste dejansko plačali za kredit. Pred podpisom pogodbe pa se morate tudi podrobno seznaniti z vsebino kreditne pogodbe in rešiti vsa morebitna vprašanja ali nejasnosti.

 

Kredit lahko odplačujete prek trajnega naloga oz. direktne obremenitve (to pomeni, da banki daste pooblastilo, da ob zapadlosti z vašega osebnega računa prenese določen znesek za odplačilo kredita) ali prek svojega delodajalca, ki vam obrok trga od plače, oz. se lahko v nekaterih primerih dogovorite tudi, da sami poravnavate mesečno obveznost na bančnem okencu ali pa z individualnim nakazilom na račun kredita.

 

Ob najemu potrošniškega kredita je priporočljivo, da se seznanite s ponudbo zavarovanj, s katerimi lahko sami dodatno poskrbite za varnost (zavarovanje kreditojemalca za primer brezposelnosti, trajne invalidnosti, smrti).


Prav tako je priporočljivo, da se še pred najemom kredita seznanite s podatki, ki se o vas vodijo v sistemu SISBON. Podatki v sistemu SISBON predstavljajo banki pomemben vir informacij pri ugotavljanju vaše kreditne sposobnosti.


POVEZANI POJMI
POVEZANA OPOZORILA
POMEMBNO ZA NASLEDNJE SKUPINE