Združenje bank Slovenije

Reklamacije in pritožbe

Priporočamo vam, da reklamacije in pritožbe vedno posredujete osebno in/ali pisno (običajna pošta, elektronska pošta) zaradi naknadnega dokazovanja. Možen je tudi klic v klicni center, kjer se pogovori navadno snemajo.

Banke so v skladu z veljavno zakonodajo pri Združenju bank Slovenije ustanovile tudi neodvisen organ, poravnalni svet, ki skrbi za zunajsodno poravnavo. V njem poleg bančnih strokovnjakov sodelujejo tudi predstavniki potrošniških organizacij. Postopki pred poravnalnim svetom so brezplačni, vsaka stran pa nosi svoje stroške postopka. Postopek je hiter, saj je reklamacija razrešena najpozneje v dveh mesecih.

Banke imajo v pogodbah oz. splošnih pogojih poslovanja navadno opredeljen tudi rok za odgovor na reklamacijo oz. pritožbo.


V praksi se je pokazalo, da večje število reklamacij izhaja iz uporabe sodobnih tržnih poti (npr. bankomati, spletna trgovina, elektronska banka), kjer ni osebnega stika z bančnim delavcem. Te storitve so običajno cenovno ugodnejše, vendar pa je potrebna večja previdnost pri vnosu podatkov in izvedbi storitve, kar zahteva večjo odgovornost na strani stranke.
POVEZANI POJMI
POVEZANA OPOZORILA