Združenje bank Slovenije

Odprtje transakcijskega (osebnega) računa

Transakcijski oziroma v nekaterih bankah poimenovan tudi osebni računi se med sabo razlikujejo po vrsti, namenu in storitvah, ki jih omogočajo, od vsega tega pa je odvisna tudi višina mesečnega nadomestila za vodenje računa, ki ga plačuje imetnik računa.

Izberite ustrezno banko, pozanimajte se o njenih pogojih za odprtje in zaprtje osebnega računa, vrstah računov, ki jih imajo v ponudbi in izberite sebi najprimernejšega. Različne banke svojim komitentom nudijo različne storitve, zato je pomembno, da izberete tisto, ki kar najbolje ustreza vašim potrebam.

Naša zakonodaja dopušča, da ima lahko posameznik odprtih več računov pri eni ali več bankah.

Banka lahko odpre osebni račun, če posameznik izpolni naslednje pogoje:

  • izpolni in predloži pisni zahtevek za odprtje osebnega računa na predpisanem obrazcu banke;
  • banki predloži dokumentacijo, ki omogoča identifikacijo fizične osebe (osebna izkaznica ali potni listi) njenega morebitnega zakonitega zastopnika;
  • predloži banki podatke, ki jih zahtevajo davčni predpisi (na primer davčna številka) ter predpisi o preprečevanju pranja denarja;
  • predloži drugo dokumentacijo, ki jo zahteva banka (npr.: dokazilo o zaposlitvi, statusu študenta, upokojenca,...). 

Osebni račun za imetnika, ki nima poslovne sposobnosti, odpre njegov zakoniti zastopnik.
Banka po prejemu pisnega zahtevka za odprtje računa in popolne zahtevane dokumentacije sklene pogodbo o računu in odpre račun. Banka ima pravico, da zavrne odprtje osebnega računa brez navedbe razlogov.

Tako kot ima banka pravico od vas zahtevati določene informacije, imate tudi vi pravico, da vas banka seznani s splošnimi pogoji poslovanja in drugimi za vas pomembnimi informacijami (na primer višina obrestnih mer, stroški bančnih storitev, višina bančnih provizij).

Banka vas mora kot imetnika osebnega računa po zakonu obvestiti o vseh spremembah splošnih pogojev poslovanja, in sicer vsaj 60 dni pred uveljavitvijo. Če se s spremembami in dopolnitvami splošnih pogojev ne strinjate, imate pravico pred uveljavitvijo sprememb odpovedati pogodbo o osebnem računu brez kakršnihkoli posledc v vašo škodo. Če splošnim pogojem ne ugovarjate v za to dogovorjenem roku oz. ne odpoveste pogodbe o vodenju računa, to pomeni, da z njimi soglašate.

Če vam banka na osebnem računu odobri tudi limit, ima pravico vpogleda v vaše podatke o zadolženosti, ki se vodijo v sistemu SISBON - zbirki osebnih podatkov o zadolženosti posameznikov

POVEZANI POJMI
POMEMBNO ZA NASLEDNJE SKUPINE