Združenje bank Slovenije

Zaposlitev

Ob zaposlitvi poskrbite za nemoteno – kontinuirano poslovanje z banko. Osebni oz. transakcijski račun, ki ste ga uporabljali pred zaposlitvijo, lahko navadno nadgradite (npr. iz študentskega računa) in ga z razširjenimi funkcionalnostmi uporabljate naprej (plačilne kartice, elektronska banka, limit na računu itd.). Delodajalec vas v Sloveniji ne more prisiliti v uporabo transakcijskega (osebnega) računa pri določeni banki, saj je ta odločitev povsem osebna. Ob zaposlitvi delodajalcu predložite številko bančnega računa, na katerega vam bo nakazoval plačo in druge prejemke iz dela.

 

Na podlagi zaposlitve si lahko pridobite vrsto dodatnih storitev, ki so pogojene z redno plačo (plačilne kartice, kreditne kartice, limiti na transakcijskem (osebnem) računu, krediti).

Ob redni zaposlitvi tudi lahko prenehajo nekatere pravice, ki ste jih lahko uveljavljali na podlagi statusa študenta oz. dijaka (brezplačno vodenje transakcijskega (osebnega) računa, brezplačna uporaba elektronske banke ipd.).

 

Priporočamo, da se ob zaposlitvi z banko pogovorite o:

 

 • * izbiri primerne vrste računa,
 • * kontaktu z delodajalcem (podatki delodajalca) zaradi direktne odobritve (nakazovanje osebnega dohodka) in ustreznega evidentiranja v računalniški bazi podatkov,
 • * ponudbi plačilnih instrumentov, vključno s primerno kartično ponudbo,
 • * ponudbi različnih tržnih poti (npr. elektronsko bančništvo),
 • * izdelavi prilagojenega finančnega načrta varčevanja, ki vključuje različne možnosti in ponudbe banke za posamezne namene:
  • - stanovanjsko varčevanje,
  • - rentno varčevanje,
  • - naložbeno varčevanje,
  • - pokojninsko varčevanje
  • - in še kaj,
 • * izdelavi finančnega načrta za kreditiranje dolgoročnih projektov in
 • * zapiranju morebitnih obveznosti, ki izhajajo še iz zadolžitve za študij.
POVEZANI POJMI
POVEZANA OPOZORILA
POMEMBNO ZA NASLEDNJE SKUPINE