Združenje bank Slovenije

Upokojitev

Nekatere banke upokojencem ponujajo posebne ugodnosti. Ob upokojitvi je treba Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) sporočiti številko transakcijskega (osebnega) računa, da vam bo ZPIZ lahko nakazoval pokojnino. Dobro je, da ob upokojitvi pregledate vse obveznosti in varčevanja ter jih prilagodite novim zmožnostim oz. aktualnim mesečnim prilivom.

Priporočamo, da se ob upokojitvi z banko dogovorite o:
  • izbiri najprimernejšega računa za upokojence, 
  • ureditvi pooblastil za poslovanje z računom in sredstvi, 
  • ureditvi zahtevka za ZPIZ za nakazovanje pokojnine, 
  • obstoječem varčevalnem načrtu in po potrebi o morebitni prilagoditvi novim razmeram, 
  • varnih naložbah – varčevanje za starost (zdravljenje, oskrba, pomoč, smrt) in izogibanju turbulencam na finančnih trgih, 
  • možnosti za varčevanje za potomce (otroci, vnuki), 
  • najemu sefa – depoja (vrednosti, oporoka), 
  • pomoči pri upravljanju financ.
POVEZANI POJMI
POVEZANA OPOZORILA
POMEMBNO ZA NASLEDNJE SKUPINE