Združenje bank Slovenije

Šolanje, študij

Banke učencem, dijakom in študentom ponujajo njim prilagojene storitve, ki so večinoma brezplačne ali pa vsaj cenejše.
Paketi za učence, dijake in študente običajno poleg računa vključujejo tudi uporabo sodobnega bančnega poslovanja - spletno in telefonsko bančništvo ter uporabo plačilnih kartic.
Obrestne mere za varčevanja študentov so praviloma višje, za namenski krediti za študij pa so lahko ugodnejši od standardne ponudbe bank.
Status dijaka ali študenta komitent dokaže s potrdilom o šolanju oz. o vpisu, ki ga je običajno potrebno obnoviti letno.
POVEZANI POJMI
POMEMBNO ZA NASLEDNJE SKUPINE