Združenje bank Slovenije

Nakup, gradnja in prenova nepremičnine

Po tehtnem premisleku o nakupu, gradnji ali prenovi nepremičnine si morate najprej izdelati finančni načrt, kjer ocenite predvideno višino stroškov ter predvsem opredelite znesek privarčevanih sredstev, potrebni znesek kredita in delež prihodkov, ki jih lahko namenite za odplačilo kredita. Višino financiranja je treba prilagoditi finančnim zmožnostim posameznika oz. družine, kar poenostavi tudi proces odobravanja financiranja.  

Pogoji odplačevanja, sicer opredeljeni v pogodbi, se z leti lahko spremenijo (npr. pri spremenljivi obrestni meri se lahko zaradi rasti referenčne obrestne mere – EURIBOR, LIBOR – obrok tudi bistveno poveča – govorimo o obrestnem tveganju, pri financiranju v tuji valuti pa se obrok lahko spremeni zaradi valutnega tveganja).

Za vsako financiranje banka zahteva ustrezno zavarovanje, ki je lahko:

  • ustanovitev zastavne pravice na nepremičnini (hipoteka), katere vrednost mora biti večja od vrednosti financiranja – pogosto se za to vrsto kreditov uporablja izraz hipotekarni kredit;
  • poroštvo, kjer se poleg kreditojemalčeve kreditne sposobnosti preverja tudi kreditna sposobnost poroka/ov;
  • zavarovanje pri zavarovalnici.

Ob najemu kredita za nakup, gradnjo oz. prenovo nepremičnine je priporočljivo, da se seznanite tudi s ponudbo na področju zavarovanj, s katerimi lahko sami dodatno poskrbite za varnost (zavarovanje kreditojemalca za primer brezposelnosti, trajne invalidnosti, smrti).

Prav tako je priporočljivo, da se še pred najemom kredita seznanite s podatki, ki se o vas vodijo v sistemu SISBON. Podatki v sistemu SISBON predstavljajo banki pomemben vir informacij pri ugotavljanju vaše kreditne sposobnosti.

POVEZANI POJMI
POVEZANA OPOZORILA
POMEMBNO ZA NASLEDNJE SKUPINE