Združenje bank Slovenije

Smrt

Ob smrti svojca je treba banki predložiti mrliški list oz. izpisek iz matičnega registra o smrti. Banka nato blokira vsa sredstva, po zaključeni zapuščinski razpravi in na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju pa jih izplača dedičem. Izplačilo sredstev brez zapuščinske razprave ni možno, razen v izjemnih primerih za pogrebne stroške. S smrtjo prenehajo vsa pooblastila na računih umrlega.

 

 

Za začetek zapuščinske razprave morajo svojci na sodišču vložiti zahtevek za zapuščinsko razpravo, kjer predložijo vse dokumente o računih, ki jih je imel pokojnik, oz. sodišče zaprosijo, da opravi poizvedbe pri vseh ali pri določenih bankah.


POVEZANI POJMI
POVEZANA OPOZORILA
POMEMBNO ZA NASLEDNJE SKUPINE