Združenje bank Slovenije

Selitev

Ob selitvi je treba banki sporočiti nov naslov stalnega ali začasnega bivališča. Kot dokazilo uporabite veljaven osebni dokument, izdan pri upravni enoti. Banka bo tako spremenila naslove na vseh vaših računih, karticah, kreditih itd. Večina bank omogoča prejemanje izpiskov in drugih obvestil tudi na drug naslov.

Če se selite v tujino, pred selitvijo zberite tudi vse potrebne identifikacije za predložitev bančnega računa novemu delodajalcu (naziv, naslov, SWIFT – BIC-kodo svoje banke in številko računa). Vse te podatke običajno najdete na izpisku računa.

 

Naslov večinoma lahko spremenite tudi na daljavo, tako da banki pošljete kopijo osebnega dokumenta skupaj z lastnoročno podpisanim dopisom.


POVEZANA OPOZORILA
POMEMBNO ZA NASLEDNJE SKUPINE