Združenje bank Slovenije

Samozaposlitev (zasebniki)

Ob samozaposlitvi je treba za odprtje računa za opravljanje dejavnosti v večini primerov predložiti:

 • fotokopijo sklepa o vpisu podjetja v sodni/poslovni (AJPES) register, ki ni starejša od 90 dni (pravne osebe),
 • sklep o vpisu v poslovni register (AJPES) (zasebniki),
 • odločbo o vpisu v register društev (društva),
 • fotokopijo obvestila AJPES o matični številki in razvrstitvi podjetja po dejavnosti,
 • fotokopijo potrdila o davčni številki podjetja, zasebnika ali društva,
 • potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 30 dni (zasebniki),
 • osebni identifikacijski dokument in davčno številko.

 

Banke imajo za zasebnike oblikovane posebne storitve oz. pakete storitev, ki navadno vsebujejo:

 • poslovno kartico ali več kartic (Maestro, MasterCard, Visa/Electron),
 • elektronsko poslovanje,
 • kredit,
 • druge storitve (lizing, sefi, naložbe itd. iz celotne palete produktov banke),
 • opravljanje plačilnega prometa in uporabo poti do banke,
 • dnevno-nočni trezor.
POVEZANI POJMI
POVEZANA OPOZORILA
POMEMBNO ZA NASLEDNJE SKUPINE