Združenje bank Slovenije

Brezposelnost

Ob izgubi zaposlitve se brezposelni prijavi na ustrezni ustanovi, da si uredi prejemanje denarnega nadomestila in druge zadeve. Zaradi izgube rednega priliva iz plače se dohodek na družinskega člana zmanjša, kar lahko privede do težav pri rednem pokrivanju mesečnih obveznosti (limit, kredit, življenjski stroški idr.).

 

Če imate težave z odplačevanjem obveznosti, se je treba s tem čim prej soočiti, odlašanje namreč težave le povečuje. Sestaviti je treba načrt za poplačilo dolga, pri iskanju poti za poravnavo obveznosti pa lahko banka pomaga na več načinov.

 

Ob izgubi zaposlitve ima dolžnik možnost, da banko zaprosi za odlog plačila kredita (moratorij za plačilo – banke ga po navadi odobrijo za največ šest do 12 mesecev) ali za reprogram (podaljšanje dobe odplačevanja), s čimer se obrok zmanjša.

Dolžnik lahko banko zaprosi tudi za obročno odplačilo limita in povpraša o možnosti brezplačnega vodenja TRR.

 

Zavarovalnice po novem ponujajo tudi zavarovanje za primer brezposelnosti, kjer ob plačilu premije zagotavljajo izplačevanje dogovorjenega mesečnega nadomestila v skladu s pogoji banke oz. zavarovalnice.


POVEZANI POJMI
POVEZANA OPOZORILA
POMEMBNO ZA NASLEDNJE SKUPINE