Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • EBRD ‒ European Bank for Reconstruction and Development
  Kratica za Evropsko banko za obnovo in razvoj. Ustanovljena je bila leta 1991 z namenom podpore tranzicijskemu procesu v… več...
 • ECB
  Centralna banka za enotno evropsko valuto evro. Glavna naloga ECB je vzdrževanje kupne moči evra in s tem stabilnosti cen… več...
 • Efektivna obrestna mera (EOM)
  Ta obrestna mera nam pove, po kakšni »ceni« si bomo izposodili denar. Je dejanska cena kredita, izračunana v skladu z… več...
 • EIB - European Investment Bank
  Kratica za Evropsko investicijsko banko. Evropska investicijska banka je v lasti 28 držav članic EU. Denar si izposoja na… več...
 • Ekspozitura
  Pogost izraz za praviloma manjšo enoto banke oz. bančno poslovalnico.
  več...
 • Elektronska banka

  Ena od sodobnih tržnih poti dostopa do banke. Pogosto jo imenujemo tudi spletna banka. V njej se bančne storitve… več...

 • Elektronske tržne poti
  Tržne poti, ki strankam z različnimi komunikacijskimi in informacijskimi tehnologijami omogočajo opravljanje bančnih in… več...
 • Elektronski denar
  Elektronski nadomestek oz. ekvivalent za gotovino, ki je shranjen na elektronski napravi, kakršna je kartica s čipom ali… več...
 • Elektronski plačilni instrument
  Sodobni plačilni instrumenti, ki so se oblikovali na podlagi razvoja informacijske, komunikacijske in druge tehnologije.… več...
 • Elektronski podpis (digitalni podpis)
  Digitalni ali elektronski podpis nadomešča ročni podpis pri dokumentih v elektronski obliki. Podpisnik mora imeti… več...
<< < 123> >>