Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Maestro kartica
  Maestro kartica je plačilna kartica imetnika osebnega računa, ki jo lahko imetnik uporablja doma ali v tujini za plačevanje… več...
 • Menica
  V predpisani obliki in s predpisano vsebino zapisan vrednostni papir, ki vsebuje enostransko obljubo izdajatelja menice, da… več...
 • Menjalni tečaj
  Tečaj, po katerem zamenjamo valuto ene države v valuto druge države. Lahko je fiksen (paritete do drugih valut so določene)… več...
 • Množično plačilo SEPA
  Ta instrument se uporablja za izvršitev plačil večjemu številu prejemnikov in ne pri posamičnih nakazilih. Plačilo je… več...
 • Mobilna banka
  Tehnična in vsebinska rešitev, ki omogoča uporabnikom opravljanje osnovnih bančnih storitev prek mobilnega telefona ali… več...
 • Mobilno plačilo/ m-plačilo
  Storitev, s katero banka omogoča, da uporabnik plačilo opravi prek mobilnega telefona ali tablice.
  več...
 • Moneta
  Priročna in varna oblika negotovinskega plačevanja storitev, pri kateri na ustrezno označenih plačilnih mestih namesto… več...
 • Monetarni nominalizem
  Poudarja nominalno vrednost denarja ne glede na njegovo pravo notranjo vrednost. Nasprotje načelu monetarnega nominalizma… več...
 • Monopol
  Posebna oblika trga oz. konkurence, za katero je značilno, da blago na trgu ponuja en sam prodajalec, po tem blagu pa… več...
 • Moratorij
  Odlog plačila zapadlih obveznosti, za katerega se stranka z banko dogovori takrat, ko ji v določenem obdobju ne bo uspelo… več...
<< < 12> >>