Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Jamstveni znesek
  Jamstveni znesek pomeni obveznost tistega, ki je jamstvo podal, za izpolnitev obveznosti do višine, določene z jamstvom.
  več...
 • Jamstvo
  Način zavarovanja plačila nekega dolga, pri katerem se tretja oseba zaveže, da bo upniku v določenem roku poplačala dolg… več...
 • Jamstvo za vloge
  Na podlagi Zakona o bančništvu so vloge varčevalcev v bankah ali hranilnicah s sedežem v Republiki Sloveniji v celoti… več...
 • Javna ponudba
  Ponudba primarne izdaje vrednostnih papirjev, namenjena določenemu krogu fizičnih in/ali pravnih oseb. Posredovana je v… več...
 • Javne finance
  Javne finance (angleško public finances) so finančni segment države. Lahko jih opredelimo kot državno računovodstvo oz.… več...
<< < 1 > >>