Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Hiperinflacija
  Bliskovito upadanje kupne moči denarja. Zaznamuje jo najmanj 50-odstotno zvišanje splošne ravni cen mesečno, kar jo loči od… več...
 • Hipoteka
  Zastavna pravica na nepremičnini, ki daje zastavnemu upniku možnost, da se zaradi neplačila zavarovane terjatve ob njeni… več...
 • Hipotekarni kredit
  Dolgoročni kredit, ki ga lahko banke in druge finančne institucije odobrijo potrošnikom ali pravnim osebam, za zavarovanje… več...
 • Home banking
  Home banking ali domače bančništvo je novejši bančni izraz; označuje tiste bančne storitve, ki jih lahko uporabniki… več...
 • Hramba
  Shranjevanje nečesa za določen čas (npr. hramba vrednostnih papirjev). Največkrat hranitelj za svojo storitev zaračuna… več...
 • Hranilna vloga – račun
  Denarna vloga komitenta pri banki, katere namen je naložbeni, glavni cilj pa je varčevanje. Hranilno vlogo največkrat… več...
 • Hranilnica
  Finančna ustanova, ki zbira predvsem hranilne vloge prebivalstva in malega gospodarstva, ukvarja pa se tudi s kreditiranjem… več...
<< < 1 > >>