Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Donos
  Donos je dobiček ali izguba, ki ga ustvari premoženje (denar, vrednostni papirji…) skozi določen čas. Ta se ponavadi izraža… več...
 • Dospelost
  Dospelost je trenutek, ko postane neka obveznost izterljiva in se lahko zahteva njena izpolnitev.
  več...
 • Dovoljena prekoračitev
  Dovoljena prekoračitev (okvirni kredit) pomeni možnost koriščenja kratkoročnih kreditov, ki jih banke odobravajo svojim… več...
 • Dvig z računa
  Posameznik lahko dvigne denar s svojega transakcijskega računa ali računa, za katerega je pooblaščen. Denar se lahko dvigne… več...
 • EBRD ‒ European Bank for Reconstruction and Development
  Kratica za Evropsko banko za obnovo in razvoj. Ustanovljena je bila leta 1991 z namenom podpore tranzicijskemu procesu v… več...
 • ECB
  Centralna banka za enotno evropsko valuto evro. Glavna naloga ECB je vzdrževanje kupne moči evra in s tem stabilnosti cen… več...
 • Efektivna obrestna mera (EOM)
  Ta obrestna mera nam pove, po kakšni »ceni« si bomo izposodili denar. Je dejanska cena kredita, izračunana v skladu z… več...
 • EIB - European Investment Bank
  Kratica za Evropsko investicijsko banko. Evropska investicijska banka je v lasti 28 držav članic EU. Denar si izposoja na… več...
 • Ekspozitura
  Pogost izraz za praviloma manjšo enoto banke oz. bančno poslovalnico.
  več...
 • Elektronska banka

  Ena od sodobnih tržnih poti dostopa do banke. Pogosto jo imenujemo tudi spletna banka. V njej se bančne storitve… več...