Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Deviza
  Deviza je plačilno sredstvo, ki velja v tujini. Izraz deviza pomeni tudi dobroimetje ali terjatve, ki jih ima institucija… več...
 • Devizna klavzula
  Devizna klavzula je eden izmed načinov revalorizacije oziroma ohranjanja vrednosti terjatve. Kadar je devizna klavzula… več...
 • Digitalni podpis (Elektronski podpis )
  Digitalni podpis (elektronski podpis) je niz podatkov v elektronski obliki, ki je namenjen preverjanju pristnosti podatkov… več...
 • Digitalno potrdilo
  Digitalno potrdilo je potrdilo v elektronski obliki, ki povezuje podatke za preverjanje elektronskega podpisa z določeno… več...
 • Direktiva EU (evropska direktiva)
  Evropska direktiva določi cilje, ki jih morajo uresničiti države članice, način uresničevanja pa prepusti njim. Naslovnik… več...
 • Direktna obremenitev
  Direktna obremenitev (pogosto uporabljamo tudi izraz direktna bremenitev) je nalog imetnika računa banki, da na določeni dan… več...
 • Direktna odobritev
  Direktna odobritev je kreditni plačilni instrument, ki se uporablja za izvršitev plačil v manjših zneskih za večje število… več...
 • Diskont
  Diskont so obresti, ki se odbijejo pri nakupu nedospele terjatve. Z drugimi besedami je diskont nadomestilo, ki ga dobi… več...
 • Dividenda
  Dividenda je udeležba pri dobičku podjetja, ki pripada lastnikom delnic delniške družbe oz. delničarjem. Do izplačila… več...
 • Domača plačilna transakcija
  Domača plačilna transakcija je tista plačilna transakcija, pri kateri plačnikov ponudnik plačilnih storitev in prejemnikov… več...