Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Borza
  Ustanova ali organizacija, kjer se trguje z vrednostnimi papirji (delnice, obveznice), blagom, storitvami, dragimi kovinami… več...
 • Borzni indeks
  Tehtano povprečje tečajev določenih vrednostnih papirjev in drugih dobrin, s katerimi se trguje na borzi. Indeks kaže… več...
 • Borzno-posredniška družba
  V Sloveniji pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji in ki ima dovoljenje Agencije za… več...
 • BS – Banka Slovenije
  Centralna banka Republike Slovenije, ki je neodvisna in pri opravljanju svojih nalog po Zakonu o bančništvu ni vezana na… več...
 • Certificirani ček
  Ček, pri katerem banka jamči za unovčenje do zneska, natisnjenega na čeku. Namenjen je plačevanju blaga in storitev v večjih… več...
 • Certifikat
  Certifikat  ali digitalno potrdilo, glej digitalno potrdilo.
  več...
 • Collateral
  Jamstvo oz. poroštvo (zavarovanje). Največkrat pod to besedo razumemo denar ali druga sredstva (nepremičnine), s katerimi se… več...
 • Ček
  Pisni nalog, s katerim izdajatelj (komitent banke) pooblasti banko, naj prinašalcu pravilno izpolnjenega in podpisanega… več...
 • Čezmejna plačilna transakcija
  Čezmejno nakazilo je nakazilo denarja čez mejo, vendar med državami… več...
 • Darilna pogodba
  Pogodba, s katero ena stranka (darovalec) prepusti drugi stranki (obdarjencu) določeno stvar ali pravico, ne da bi zanjo… več...