Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Fond
  Izraz fond je enakovreden pojmu sklad, lahko pa pomeni tudi denarna sredstva ali zaloge.
  več...
 • Forfetiranje
  Izraz forfetiranje ali forfait se uporablja za posel prodaje izvoznih terjatev banki skupaj s sredstvi zavarovanja. Pri… več...
 • Garancija
  Najvišja oblika jamstva. Gre za zavezo banke, da bo obveznost na določen dan izpolnila ne glede na to, ali je bil posel, na… več...
 • Glavnica
  Tisti del kredita, ki pomeni osnovni znesek, ki ga dolžnik dolguje upniku. Glavnica se mora jasno ločevati od obresti.
  več...
 • Gotovina
  Bankovci in kovanci, ki služijo kot zakonito plačilno sredstvo.
  več...
 • Gotovinski kredit
  Nenamenski kredit, ki ga banka odobri posamezniku za namen, ki ni določen in obvezujoč. Znesek kredita banka nakaže na… več...
 • Hiperinflacija
  Bliskovito upadanje kupne moči denarja. Zaznamuje jo najmanj 50-odstotno zvišanje splošne ravni cen mesečno, kar jo loči od… več...
 • Hipoteka
  Zastavna pravica na nepremičnini, ki daje zastavnemu upniku možnost, da se zaradi neplačila zavarovane terjatve ob njeni… več...
 • Hipotekarni kredit
  Dolgoročni kredit, ki ga lahko banke in druge finančne institucije odobrijo potrošnikom ali pravnim osebam, za zavarovanje… več...
 • Home banking
  Home banking ali domače bančništvo je novejši bančni izraz; označuje tiste bančne storitve, ki jih lahko uporabniki… več...