Združenje bank Slovenije

Fizična oseba

Izraz, ki ga banke in druge ustanove uporabljajo za razmejitev svojih strank. Praviloma banke ločijo stranke na fizične osebe (posameznike oz. občane), samostojne podjetnike, pravne osebe in javne zavode. Fizična oseba je vsak posameznik, ki z banko posluje zgolj v svojem osebnem imenu in ne kot pravni subjekt.