Združenje bank Slovenije

Faktoring

Faktoring (factoring) oz. odkup terjatev je finančna storitev, ki podjetjem omogoča financiranje poslovanja z odkupom nezapadlih terjatev.