Združenje bank Slovenije

Diskont

Diskont so obresti, ki se odbijejo pri nakupu nedospele terjatve. Z drugimi besedami je diskont nadomestilo, ki ga dobi kupec terjatve zato, ker zagotovi likvidnost in prevzame tveganje, da bo terjatev plačana