Združenje bank Slovenije

Direktna odobritev

Direktna odobritev je kreditni plačilni instrument, ki se uporablja za izvršitev plačil v manjših zneskih za večje število upravičencev.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI