Združenje bank Slovenije

Direktna obremenitev

Direktna obremenitev (pogosto uporabljamo tudi izraz direktna bremenitev) je nalog imetnika računa banki, da na določeni dan v mesecu plača upniku obveznost v višini, ki jo banki sporoči upnik. S tem debetnim plačilnim instrumentom se redne (periodične) obveznosti posameznika do različnih institucij in podjetij (na primer plačilo obrokov za kredit, plačilo ogrevanja, telefona, komunalnih storitev ipd) poravnavajo z neposredno bremenitvijo njegovega računa. Praviloma banke svojim strankam ponujajo več možnih plačilnih datumov, med katerimi lahko stranka izbere ustreznega. Pogosto se za ta plačila posle uporablja izraz »trajni nalog«, ki pa je star naziv in se v bančni terminologiji ne uporablja več.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI