Združenje bank Slovenije

Deviza

Deviza je plačilno sredstvo, ki velja v tujini. Izraz deviza pomeni tudi dobroimetje ali terjatve, ki jih ima institucija ali posameznik v tujini.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI