Združenje bank Slovenije

Dejavnost

Dejavnost je aktivnost, ki jo na trgu v zameno za plačilo opravlja posameznik, samostojni podjetnik ali pravna oseba.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI