Združenje bank Slovenije

Dedovanje

Dedovanje je prehod premoženja umrle osebe na druge osebe in je urejeno z dednim pravom. Možno je dedovanje po oporoki ali po zakonu.