Združenje bank Slovenije

Arbitraža

Razsodišče v nesodnih sporih. Vpleteni strani, ki se sami ne moreta dogovoriti o nekem vprašanju, izbereta eno ali več oseb (arbitrov), ki na podlagi pridobljenih podatkov neodvisno razsodijo v sporu.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI