Združenje bank Slovenije

Aktiva

Vse imetje, ki je v lasti posameznika, organizacije ali društva, npr. gotovina, materialna in nematerialna lastnina.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI