Združenje bank Slovenije

Solventnost

Sposobnost poravnavanja finančnih obveznosti.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI