Združenje bank Slovenije

Sindicirano posojilo

Posojilo, kjer skupina bank (dve ali več) priskrbi finančna sredstva posameznemu kreditojemalcu pod enotnimi pogoji, ki veljajo za vse banke, udeležene v postopku. Gre za pogodbeno obveznost skupine bank, da zagotovijo kreditojemalcu določen znesek posojila ob natančno določenih pogojih in odplačilni dobi. Pri sindiciranih posojilih gre praviloma za večje zneske (več 10 milijonov evrov).