Združenje bank Slovenije

Darilna pogodba

Pogodba, s katero ena stranka (darovalec) prepusti drugi stranki (obdarjencu) določeno stvar ali pravico, ne da bi zanjo zahtevala denarno povračilo, obdarjenec pa to stvar oz. pravico sprejme. S tem postane njen lastnik, darovalec pa do podarjene stvari nima več lastniških pravic.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI