Združenje bank Slovenije

Sanacija

Reorganizacija, odpravljanje nastalih težav, v glavnem povezanih s financami. Npr. sanacija dolga.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI