Združenje bank Slovenije

Revizija

Pregled poslovanja, dokumentov, zaradi ugotavljanja skladnosti s predpisi, zakoni.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI