Združenje bank Slovenije

Razlika v ceni

Razlika med prodajno in nabavno ceno, neupoštevajoč DDV.