Združenje bank Slovenije

Nelikvidnost

Zastoj v kroženju lastnine v procesu reprodukcije podjetja (nelikvidnost poslovanja), nezmožnost preoblikovanja nedenarnih oblik lastnine v denarno obliko (nelikvidnost lastnine), največkrat pa se pojavlja pri označevanju insolventnosti podjetja.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI