Združenje bank Slovenije

Fiksni dohodek

Dohodek, ki se s časom ne spreminja, npr. obresti na obveznice, zneski iz pogodbenih razmerij ipd. Pojem se lahko prav tako uporablja za dohodek, ki ga prejemajo upokojenci (pokojnina), obročna odplačila ali druge oblike stalnih dohodkov.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI