Združenje bank Slovenije

Administrativna prepoved (upravno izplačilna prepoved)

Izjava, s katero zaposlena oseba dovoljuje oz. naroča, da delodajalec ob izplačilu osebnega dohodka del plače avtomatsko nakaže njegovemu (delavčevemu) upniku (npr. banki za kredit). Ima učinek sklepa o izvršbi, od katerega pa se razlikuje po tem, da je prepoved odobril sam delavec (dolžnik).